Trio Gaspard

 • Haydn
  • Piano Trio in B flat major, Hob. XV:8
 • Skalkottas
  • Eight Variations on a Greek Folk Tune for piano trio
 • Haydn
  • Piano Trio in G minor, Hob. XV: 19
 • Leonid Gorokhov
  • For Gaspard
 • Mendelsshon
  • Piano Trio in C minor, Op. 66